Pouť na Velehrad

Vyvěšeno: 25. 1. 2023 v 10:15
Card image cap

V sobotu 21. ledna byla pro ministranty a děvčata ze Scholly pouť na Velehrad.

Autobus nás zavezl za staveniště dálnice u Starého Města, kde je poutní stezka. Na začátku putování jsme si připomněli tři mladé světce, kteří měli svátek v těchto dnech: Anežku Římskou 21.1., Lauru Vicunu 22.1., a Michala Magoneho, chlapce z oratoře Dona Boska, který zemřel 21.1. Stali se svatými ve věku našich poutníků.

Velkým darem byl čerstvě napadený sníh. Vydováděli jsme se při eskymácké honičce, nebo při soutěži o větší sněhovou věž. Poutní putování zakončila modlitba v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Potom nás přijali do Infocentra, kde jsme v teple a suchu snědli svačiny, prohlédli si výstavu Expozice Bible pro malé i velké, a ještě nás paní průvodkyně provedla bazilikou i s přehledným a zajímavým výkladem historie i architektury.

Vrcholem pouti byla mše svatá doprovázená dětským zpěvem s promluvou o tom, proč je Panna Maria Matka jednoty. Všechno v ní bylo sjednoceno jejím Synem Ježíšem.

Autobus děti dovezl do Zlína k čekajícím rodičům.

zapsal Petr Vaculík SDB