Ministrantský den v Olomouci 2019

Vyvěšeno: 1. 5. 2019 v 22:35
Card image cap
  1. května jsme se vydali na setkání ministrantů celé diecéze. Sešlo se nás kolem 750. Počasí nám přálo a všichni byli spokojeni.

Naši ministranti se přidali po třech do třech skupin. Seznámili jsme se se seminářem, slavili s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími kněžími mši svatou v kostele u Panny Marie Sněžné a pak po obědě jsme absolvovali připravenou hru v podobě různých stanovišť. Byli jsme docela úspěšní. Jedna skupina dopadla jako třetí a další dokonce první. Blahopřejeme klukům. Vše jsme oslavili dobrou zmrzlinou a pak se vydali na cestu domů.