Klasická ministrantská schůzka

Vyvěšeno: 10. 5. 2017 v 11:58
Card image cap

Podívejte se, jak s ministranty prožíváme úterní odpoledne.

Scházíme se pravidelně kažsou středu v 15. 00 se všemi ministranty od 1. do 9. třídy.

Na začátku se trochu rozhýbeme při pohybové hře.

Následuje společná modlitba v kostele spojená s písní. Pak se rozdělíme do tří věkových skupin.

Nejmladší právě vybarvovali ikonu sv. Dominika Savia – patrona ministrantů.

Prostřední sledovali krátký film s názvem The Butterfly Circus. Film pojednává o muži bez končetin, který díky úsilí a přátelství dokáže překonat svůj handicap. Cílem bylo předat klukům myšlenku, že snaha překonávat překážky má smysl. Klukům se film líbil, někteří dokonce poznali hlavního protagonistu.

S nejstaršími ministranty jsme se na schůzce věnovali vrcholovým aktivitám ministrantské kariéry. Pravidelně se při nácviku zlepšujeme v práci s misálem a také ve čtení ať už přímluv nebo liturgických čtení přímo od ambonu.

Pak jsme se všichni sešli na hřišti azahráli si fotbal nebo freesbee.

Tradičně jsme zakončili v 16. 15 modlitbou.

S vedoucími vše po schůzce zhodnotíme a naplánujeme při tom další schůzu.

P. Radek Gottwald