Duchovní obnova pro zaměstnance a dobrovolníky.

Vyvěšeno: 3. 4. 2023 v 16:38
Card image cap

V sobotu 1.4.2023 jsme se sešli na duchovní obnově, kterou vedl otec Vlastík Vajďák. Celou duchovní obnovu vedl jako přípravu na velikonoční dobu. Protože otec Vlastík prožil čtyři roky v Jeruzalémě, tak nám přiblížil velmi poutavě celé toto svaté město. O každém místě povídal velmi podrobně a s velkou úctou. Z duchovní obnovy jsme si hodně odnesli. Celou duchovní obnovu jsme ukončili adorací v kostele. Velký dík patří otci Vlastíkovi. Pak jsme ještě chvíli poseděli při oslavě kulatin Marie Pěnčíkové.