Děkanátní setkání mládeže – Zlín 2018

Vyvěšeno: 17. 3. 2018 v 23:40
Card image cap

V sobotu 17. března proběhlo v našem kostele děkanátní setkání mládeže Zlín.

Dva zamilovaní plánují svatbu. Muž svou nastávající hluboce miluje a věří, že je jeho láska opětována. Vtom přichází šok! „Cože?! Ty jsi těhotná? A s kým? S nikým?! No, to určitě…“ Jak se asi musela Panna Maria cítit, když s Josefem poprvé mluvila o svém těhotenství? Vždyť i ten spravedlivý Josef to zprvu nechápal a chtěl se s Marií rozejít…

A právě na Pannu Marii a její životní příběh bylo zaměřeno letošní děkanátní setkání mládeže, které se 17. března uskutečnilo u nás na Jižních Svazích. Mottem celého dne byla andělova slova: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ Díky živého projevu otce salesiána Františka Bezděka jsme do tématu hlouběji pronikli a mimo jiné zjistili, že dvanáctiletý Ježíš v chrámě byl puberťák a že i kněz se může zamilovat…(Měl by si však zachovat svou věrnost.)

Setkání doprovázela svým úžasným zpěvem a hrou naše mládežnická schola,

nechyběly zajímavé přednášky na aktuální téma prokrastinace či šestého přikázání,

společná mše svatá, svědectví o dobrovolnické službě mezi indickými dětmi a závěrečná rozjímavá křížová cesta. Po celý den panovala pohodová a přátelská atmosféra, náš žaludek jsme na oběd zasytili dobrým řízkem a akci si nejen užili, ale snad i prožili.

Díky všem organizátorům a ať nás do dalších dní provází třeba tato slova z dopolední katecheze: „Udělej si z mého srdce svůj Betlém a zroď se ve mně.“ Tak zpívala americká zpěvačka Francesca Battistelli, tak to doslova zažívala Panna Maria a tak se může modlit i každý z nás.