Bílá sobota, L.P. 2018

Vyvěšeno: 31. 3. 2018 v 17:45
Card image cap

Během Bílé soboty jsme se ráno sešli na společnou modlitbu ranních chval s četbou. Potom následoval úklid kostela.

Celý den byl navštěvován Boží hrob. Večer se skupinou mladých proběhlo setkání s doprovodným programem k tématu velikonoc.

Ráno o Bílé sobotě se farnost sešla na společné ranní chvály s četbou.

Potom následoval úklid kostela, aby byl připravený na největší křesťanskou událost roku – Vzkříšení Ježíše Krista.

Během celého dne jsme navštěvovali až do 15 – ti hodin Boží hrob, kde jsme rozjímali o posledních okamžicích Ježíš na této zemi a děkovali mu za získanou spásu pro nás všechny.

Večer se setkali dobrovolníci s další mládeží, aby rozjímali „svým způsobem“ o velikonočních událostech. Zde je zápis jednoho z nich:

„V sobotu jsem se jako nezasvěcený nováček zúčastnil setkání mladých a animátorů, které pokračovalo přespáním v prostorách SKM Zlín a slavením velikonoční vigilie v neděli ráno. Právě jako absolutní nováček jsem tam šel s lehkými obavami, protože jsem vůbec netušil, co můžu čekat. Večer začal bohatou večeří a myslím, že každý si přišel na své. Jídla i pití bylo dostatek a po skončení večeře ještě spousta zbyla.

Po večeři následoval společný program, který začal poslechem velikonočního kázání známého kněze. Po poslechu jsme nejprve soukromě a pak taky společně vstřebávali vyslechnuté myšlenky pomocí her a aktivit, které měli organizátoři velice krásně připravené. Prožitek nám účastníkům nezkazila ani technická závada na audio technice, která odložila začátek poslechu velikonočního kázání.

Večer končil společnou modlitbou. Účastníci měli možnost společně přespat v prostorách SKM a ráno ve 4 hodiny potom slavit Velikonoční vigilií. Jelikož to byla má 1. takováto akce, nemohu moc porovnávat, večer se mi ale velice líbil a už se velice těším, až si takovýto večer zopakuji.“

Jan Stránský