Beseda o stavbě kostela k 20. výročí posvěcení.

Vyvěšeno: 24. 4. 2023 v 18:09
Card image cap

V neděli 23. dubna navečer proběhla v klubu jedinečná beseda s panem Václavem Šaratou a jeho hosty o stavbě kostela. Mezi vyprávějícími byla paní Marie Dubská, architekt Jan Zamazal, investor Bohumil Janíček a akademický sochař Daniel Trubač. Besedy se zúčastnilo na 70 farníků. 

Mimo jiné jsme se dozvěděli, jak je vysoká věž kostela, kolik hodin odpracovali brigádníci, jaké zázraky se při stavbě děly, co znázorňuje svatostánek, kde se nachází originál sochy Panny Marie, podle které byla zlínská Panna Maria Pomocnice zhotovena, a mnohé další. 

Díky Jitce Liškové byla zpracována prezentace fotografií ze stavby podle jednotlivých stavebních etap. 

K dispozici byla také alba fotografií k prohlížení. 

Díky panu Šaratovi a hostům, že jsme si mohli přiblížit události před 20 lety a prožít vděčnost, že na Jižních Svazích stojí krásný kostel pro věřící, hledající a pro všechny, kteří na Jižních Svazích bydlí. 

Pavla Oklešťková