20. výročí svěcení kostela PMPK Zlín-Jižní Svahy

Vyvěšeno: 15. 5. 2023 v 19:33
Card image cap

V pondělí 8.května 2023 proběhla slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner, který zároveň před dvaceti lety nový kostel posvětil. Mše svaté se zúčastnili mimo farníků i lidé, kteří se nějak zasloužili o stavbu kostela, kněží, kteří v kostele sloužili a také zástupci Města Zlína. Na konci mše svaté všem poděkovala Pavla Oklešťková spolu s otcem Petrem Vaculíkem a otcem Danem Žůrkem. Všem byl předán menší dárek. Po mši svaté se všichni sešli na malém občerstvení pod kostelem, aby zavzpomínali na začátky kostela. Pro děti byly připraveny různé hry.

Velké díky patří všem, kteří slavnost připravili. Hlavně ženám, které se postaraly o přípravu občerstvení: Zuzka Tichá, Iva Šalandová a Pavla Oklešťková. O ekonomickou stránku se postarala Hela Křižanová. Dík patří mužům, kteří se postarali o stavbu stanů a také pomáhali s obsluhou při občerstvení spolu s mladými animátory.

Oslavy 20 let výročí posvěcení kostela finančně podpořilo Statutární město Zlín. Děkujeme.