15 výročí posvěcení kostela

Vyvěšeno: 10. 5. 2018 v 17:47
Card image cap

V úterý 8. května 2018 jsme oslavili 15. výročí posvěcení kostela.

Před 15 lety vyhrál Pavel Nedvěd Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, Čína vyslala do vesmíru svého prvního kosmonauta a Česko se v referendu rozhodlo pro vstup do EU. Osmého května toho roku se však událo ještě něco zcela jiného a pro náš kraj vpravdě přelomového. Došlo k posvěcení našeho kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů!

Dlouholeté sny se staly skutečností a Jižní Svahy obdržely vlastní nádherný a moderní chrám, který se stal místem modlitby a setkávání pro všechny generace. Právě na tuto událost jsme v úterý 8. května s vděčností Bohu vzpomínali.
V předvečer slavnosti nás navštívil oblíbený kněz, biolog a spisovatel Marek Orko Vácha, který před naplněným kostelem všechny přítomný vyzýval k aktivnímu, odvážnému a tvořivému životu, ve kterém není malých rolí a ve kterém se máme stát Bohu odevzdanými umělci.

V den slavnosti jsme pak přivítali otce biskupa Antonína Baslera, který naší děkovné mši předsedal a při svátosti biřmování posvátným olejem pomazal 23 mladších, ale i starších farníků, kteří zatoužili po hlubším spojení s Bohem a posile a útěše, jakou dává Duch svatý.

Program však mší svatou ani v nejmenším nekončil, na zahradě a v klubu pod kostelem se grilovalo, klábosilo, popíjelo, děti se v rámci malé soutěže proháněly na hřišti a všude panovala veselá a pohodová atmosféra.

Ve dvě hodiny se kostel rozezvučel tóny mladých hudebních talentů

a celý den byl završen modlitbou chval pod taktovkou schóly naší zlínské církevní školy.

Díky Bohu a všem, kteří se na místním díle jakkoliv podíleli a stále podílejí, a kéž to přináší dobré ovoce nejen dalších 15, ale klidně i 115 let a více!