Setkání ve Fryštáku 2017

Vyvěšeno: 5. 9. 2017 v 06:55
Card image cap

O prvním zářiovém víkendu se ve Fryštáku setkali všichni, kteří spolupracují na salesiánském díle ve Zlíně – Jižních Svazích.

Setkní, které v minulých létech bývalo na Rusavě, se tentokrát uskutečnilo v našem salesiánském domě ve Fryštáku.

V pátek večer jsme se rozdělili do skupin a formou soutěže „Riskuj“ jsme si prověřili své znalosti o Donu Boskovi, Ignáci Stuchlém, Salesiánských dílech u nás, salesiánské historii i o historii našeho kostela. Za tuto náročnou soutěž jsme všechny skupiny dostali zaslouženou odměnu.

Společnou modlitbou v místní nádherné kapli, kde jsou mimochodem nová vitrážová okna, jsme zakončili oficiální část pátečního programu.

Potom následovaly hry, sdílení, zpěv při troše dobrého zlatého moku nebo vína.

V sobotu v dopoledním bloku nám nejprve P. Boštík připomenul BoscoPix (soubor her a aktivit s obrázkovými kartami na salesiánská témata), který je vhodný do každé rodiny.

Protože P. Pavel Glogar nebyl přítomen (právě putoval do Santiaga de Compostely k hrobu sv. Jakuba Staršího), navázali jsme s ním telefonní spojení a dozvěděli, že dnešní pouť obětuje za naši farnost a celé dílo na Jižních Svazích.

Následovalo duchovní probuzení ve formě meditace Petra Cvrkala, na evangelium podle Jana (J 19,25-27).

Potom byly představeny různé oblastí našeho díla. A je jich opravdu hodně!

V rámci 90. výročí příchodu salesiánů do Československa, jsme se podívali na desetiminutovou ukázku z filmu o kardinálu Trochtovi: „Pavučina“. Jeho očima jsme si mohli představit, jak toto dílo začínalo.

P. Gottwald a P. Boštík se pak věnovali Výchovně pastoračnímu projektu a Preventivnímu systému Dona Boska.

Po té jsme si udělali na památku společnou fotku a rychle na oběd.

Odpoledne si někteří protáhli kostru na hřišti,

Odpolední hra byla a la „Pevnost Boyard“. Úkoly byly náročné. Však podívejte se sami:

V podvečer jsme prožili pěknou mši svatou, která byla obětována za všechny, co se podílejí na našem díle.

Večerní program patřil Cvrčkovi (P. Cvrkalovi), se kterým jsme oslavili jeho nedávné kulatiny. Na jeho počest jsem uspořádali speciální soutěž, při které 6 soutěžních týmů mohlo hlasovat pomocí svých mobilních telefonů. Byla to nádhera! Posuďte sami:

Zde je vítězné družstvo. Potom Petr dostal zajímyvý dres.

A ještě jeden dárek od našeho kouzelníka, který mu zaručil vítězství ve Sportce (117 Kč). Doufáme, že tyto velké peníze vloží do stavby kostela v Bulharsku:-)

V neděli jsme navštívili místní hřbitov, kde odpočívají salesiáni (včetně Božího služebníka Ignáce Stuchlého) a také muzeum, které o tomto významném salesiánovi vypovídá.

Následovala mše svatá, která byla významná tím, že jedna naše rodina složila sliby Salesiánů spolupracovníků.

Odpoledne již měli ve své režiji Salesiáni spolupracovníci, kteří pěknými soutěžemi a muzikou podtrhli tuto pro ně důležitou událost.

Celé 3 dny byly „našlapané“ událostmi, zábavou i poučením. Jsme rádi, že patříme do této krásné rodiny. Obyvatelům Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku moc děkujeme za pěkné přijetí!