Setkání dobrovolníků

Vyvěšeno: 5. 9. 2023 v 21:39
Card image cap

Setkání dobrovolníků v sobotu 2.9.2023 proběhlo v klubu kostela PMPK Zlín – Jižní Svahy, vchod C. Společný program : povzbuzení se salesiánským slůvkem, absolvování školení BOZP a PO, seznámení se s kalendářem akcí, informace o novém webu, finanční okénko a další důležité informace. Proběhlo setkání po skupinách, mše svatá v kostele, oběd a neformální setkání.

Veliké poděkování patří všem kdo se podíleli na přípravě a průběhu tohoto setkání.