Setkání dobrovolníků ve Fryštáku 2019

Vyvěšeno: 3. 9. 2019 v 08:46
Card image cap

Dobrovolníci z kostela PMPK ze Zlína – Jižních Svahů se sešli ve Fryštáku.

Setkali jsme se všichni, kteří spolupracují společně na salesiánském díle ve Zlíně – Jižních Svazích. Rozloučili jsme se s Pavlem Liškutinem, který byl s námi ve Zlíně od roku 2015. V podvečer jsme prožili pěknou mši svatou, která byla obětována za všechny, co se podílejí na našem díle. Večerní program si pro nás připravili manželé Malotovi a opět přišel i kouzelník.

Marta Plesníková.