Dny dobrovolnictví v klubu SKM Zlín 

Vyvěšeno: 3. 5. 2023 v 16:52
Card image cap

V pátek 28. dubna 2023 večer proběhlo setkání začínajících i dlouhodobých dobrovolníků v klubu. Zájemci o dobrovolnictví mohli přijít a seznámit se s naší činností, vyzkoušet si, co obnáší práce dobrovolníka a informovat se o možnostech dobrovolnictví i v jiných oborech. Od 18:30 byla sloužena mše svatá v kostele Panny Marie Pomocnice za všechny zlínské dobrovolníky a na jejich úmysly.  

Našim dobrovolníkům, kteří slouží pravidelně v klubu a farnosti i jednorázově při akcích, moc děkujeme. Díky jejich ochotě, nezištnosti a nadšení můžeme tu být pro všechny děti, mladé a všechny, kteří potřebují naši pomoc. 

Pavla Oklešťková