DAR PRO PÁNA JEŽÍŠE: adventní aktivita 2020 (nejen) pro rodiče s dětmi

Vyvěšeno: 27. 11. 2020 v 19:00
Card image cap

Základním mottem letošního adventu bude DAR. Připravíme DAR pro Pána Ježíše tím, že budeme vnášet vděčnost a radost do prostředí, kde žijeme. Otevřeme se tak pro přijetí největšího DARU, kterým je Pán Ježíš, Boží Syn.

Děti si doma přichystají prázdnou krabici (stačí jedna pro celou rodinu), oblepí ji jednobarevným papírem a během adventu ji budou zdobit. Instrukce k adventní aktivitě naleznete také v .pdf zde.

4 boční stěny krabice symbolizují 4 adventní týdny. Každý týden budou plnit jeden úkol a pokaždé, když ho splní, budou si moct na krabici nalepit symbol, který připomíná zadaný úkol (čím víckrát jej splní, např. někomu poděkují nebo někoho pochválí, tím víc symbolů si budou na krabici moct nalepit). Zároveň si do připravené kartičky zapíší, co se jim ten týden podařilo (nebo také nepodařilo – Pán Ježíš nehledí na výsledky, ale na snahu, ochotu) a na konci týdne ji vhodí do krabice – budoucího dárku pro Pána Ježíše. Tak se bude dárek pro Pána Ježíše postupně zkrášlovat zvenku lepením symbolů i zaplňovat zevnitř vhazováním lístečků.

  1. týden – DĚKOVAT – symbol kytičky – úkolem bude děkovat Bohu i lidem. Děkování nás vede k tomu, že nejsme zaměřeni jen na sebe, ale všímáme si druhých. Místo brblání a nespokojenosti nastupuje vděčnost. Vděčnost je krásná, proto jako symbol nalepíme na dárek květy.
  2. týden – CHVÁLIT – symbol srdce – budeme druhé chválit a povzbuzovat. Chvála má být upřímná, od srdce. Pak nás proměňuje a vyhání z našeho srdce jakýkoliv náznak závisti. Symbolem chvály tedy bude srdce
  3. týden – ŠÍŘIT RADOST – symbol smajlíka – budeme kolem sebe šířit radost. Radost je „nakažlivá“ jako úsměv nebo smích. Na krabici, která má být dárkem pro Ježíše, dolepíme smajlíky.
  4. týden – NASLOUCHAT – symbol domečku – úkolem bude učit se naslouchat jako Maria. Naslouchat znamená druhého vyslechnout, mít pro něj čas a někdy také poslechnout. Ne z povinnosti, ale z lásky – jako Maria. V modlitbě nasloucháme také Bohu. Na krabici (dárek) dolepíme symbol domu, protože dům znamená přijetí, zázemí, otevřenost a čas pro druhé.

Takto připravenou krabici s kartičkami uvnitř nakonec převážeme mašlí a o vánocích doneseme do kostela.

Tvoření rodičů s dětmi