Archýv článků -

Advent – 4. neděle

18. 12. 2021 v 14:17

A je tu další video, díky kterému můžeme vstoupit do posledního týdne přípravy na Narození Pána Ježíše.

(Pokračování textu…)

Advent – 3. neděle

11. 12. 2021 v 18:00

Josefka, František a Kostelníček s dětmi vstoupí již do třetího adventního týdne. Podívat se na ně můžete v následujícím videu.

(Pokračování textu…)

Příprava dětí na 1. svaté přijímání

3. 12. 2021 v 20:25

Od září 2021 se děti naší farnosti chystají na první svaté přijímání. Co dělat, když dítě onemocní nebo se dostane do karantény? Díky obětavosti našich farníků je možné shlédnout asi desetiminutové shrnutí jednotlivých katechezí.

(Pokračování textu…)

Advent – 2. neděle

3. 12. 2021 v 17:17

Další video pomůže dětem vstoupit do druhého adventního týdne.

(Pokračování textu…)

Adventní aktivita ve farnosti

27. 11. 2021 v 11:49

Podaří se i nám pro Ježíše vystavět dům či přístřešek z cihel naší poslušnosti, vnímavosti vůči potřebám druhých, z našeho každodenního „ano“ svým povinnostem podobně jako Josef a Maria?

(Pokračování textu…)

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

2. 11. 2021 v 18:44


Hlásání evangelia a opravdové společenství Božího lidu se navzájem
ovlivňují a umožňují, aby se vykreslily základní rysy, které církev coby Boží
lid má. Je proto možné za následujícími okruhy otázek vnímat ucelenou
představu církve coby putujícího Božího lidu.

(Pokračování textu…)

Rozpis služeb hudebníků

19. 10. 2021 v 19:48

V přiloženém souboru je možné vyčíst, která schola či uskupení bude doprovázet nedělní nebo sváteční mše svaté.

https://www.sdbzlin.cz/wp-content/uploads/2021/10/Rozpis-hudebniho-doprovodu-msi-III-2021-web.pdf