Archýv článků -

Letní pořad bohoslužeb a úřední hodiny

11. 6. 2022 v 11:03

Od 13. června do 31. srpna 2022 bude následující:

(Pokračování textu…)

Příprava na biřmování

22. 5. 2022 v 08:39

Jsi pokřtěný a přemýšlíš o své víře?
Přijmi pozvání k přípravě na svátost biřmování.
Příprava je přizpůsobena různým věkovým kategoriím se zvláštním zaměřením pro mladé od 15 ti let
a koordinuje ji P. Petr Vaculík SDB.

(Pokračování textu…)

Synoda v naší farnosti

24. 4. 2022 v 20:20

V neděli 24. dubna od 17 do 19 hodiny proběhla v prostorách klubu pod kostelem prezentace výsledků synody v naší farnosti. Mezi téměř padesátkou přítomných byli účastníci synodálních kroužků, členové pastorační rady, předsedkyně Salesiánského klubu mládeže a salesiánská komunita včetně dvou přednoviců. Jak to vlastně všechno dopadlo?

(Pokračování textu…)

VELIKONOCE DĚTÍ 3: BÍLÁ SOBOTA

19. 4. 2022 v 18:02

Na Bílou sobotu si připomínáme, že Ježíš Kristus leží v hrobě. Oltářní stůl je obnažený a neslaví se mše svatá. Teprve při slavných obřadech noční vigilie prožíváme velikonoční radost. V tu dobu ale už většina malých dětí spí doma ve svých postelích.

(Pokračování textu…)

Velikonoce dětí 2: Velký pátek

15. 4. 2022 v 14:42

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo odsouzení, smrt na kříži a pohřbení. Obdobně jako v předešlém dni to s asi šedesátkou dětí prožili i jejich rodiče v kostele P. Marie Pomocnice křesťanů.

(Pokračování textu…)

Velikonoce dětí 1: Zelený čtvrtek

15. 4. 2022 v 10:42

Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři a Ježíšovo zatčení v Getsemanské zahradě. Při těchto událostech Pán Ježíš ustanovil také svátost kněžství a odevzdal nám sám sebe ve svátosti oltářní. O tom byla dnešní bohoslužba určená předškoláčkům a dětem do čtvrté třídy.

(Pokračování textu…)

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

25. 3. 2022 v 11:43

Naše farnost P. Marie Pomocnice křesťanů se sjednocuje s přáním papeže Františka, který v pátek 25. března od 17.00 hodin během kajícího obřadu zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

(Pokračování textu…)

Advent – 4. neděle

18. 12. 2021 v 14:17

A je tu další video, díky kterému můžeme vstoupit do posledního týdne přípravy na Narození Pána Ježíše.

(Pokračování textu…)

Advent – 3. neděle

11. 12. 2021 v 18:00

Josefka, František a Kostelníček s dětmi vstoupí již do třetího adventního týdne. Podívat se na ně můžete v následujícím videu.

(Pokračování textu…)

Příprava dětí na 1. svaté přijímání

3. 12. 2021 v 20:25

Od září 2021 se děti naší farnosti chystají na první svaté přijímání. Co dělat, když dítě onemocní nebo se dostane do karantény? Díky obětavosti našich farníků je možné shlédnout asi desetiminutové shrnutí jednotlivých katechezí.

(Pokračování textu…)