Archýv článků - Duben 2019

Slavnost zmrtvýchvstání Páně 2019

21. 4. 2019 v 09:35

O neděli velikonoční jsme se sešli již ve 4 hodiny ráno, abychom oslavili zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

(Pokračování textu…)

Velkopáteční obřady

19. 4. 2019 v 19:04

Ve 3 hodiny odpoledne začaly v naší farnosti velkopáteční obřady.

(Pokračování textu…)

Velký_pátek Křížové_cesty 2019

19. 4. 2019 v 10:03

Na Velký pátek se farnost sešla v 10 hodin, aby uctila utrpení Pána Ježíše pobožností křížové cesty.

(Pokračování textu…)

Zelený čtvrtek_večerní obřady_Zlín 2019

18. 4. 2019 v 23:34

Na Zelený čtvrtek začala na Jižních Svazích mše svatá v 19 hodin.

(Pokračování textu…)

Zelený čtvrtek_Missa chrismatis_Olomouc 2019

18. 4. 2019 v 22:11

Na Zelený čtvrtek dopoledne jsme již tradičně doprovodili kněze olomoucké arcidiecéze na společnou mši do olomoucké katedrály.

(Pokračování textu…)

Květná neděle 2019

14. 4. 2019 v 14:40

Na Květnou neděli jsme prožívali Pašije, které napsal svatý Lukáš.

(Pokračování textu…)

VELIKONOCE 2019 – zpovídání – bohoslužby

14. 4. 2019 v 08:39

Dramatic Lighting on Christian Easter Cross As Storm Clouds Break

Předvelikonoční svátost smíření

v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve dnech 15. – 17. 4. 2019

Pondělí     15:00-18:00     P. Demel, P. Boštík,

Úterý         09:00-12:00     P. Demel, P. Boštík, P. Žůrek

  15:00-18:00 P. Demel, P. Žůrek

Středa       09:00-12:00 P. Demel, P. Žůrek

  15:00-18:00 P. Demel, P. Gottwald,

 

BOHOSLUŽBY 2019

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE

v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně – Jižních Svazích

KVĚTNÁ NEDĚLE

Neděle 14.4.2019

08:00, 10:00, 11:30 a 20:30 Mše svatá

ZELENÝ ČTVRTEK

Čtvrtek 18.4.2019

18:50 Úvod do liturgie

19:00 Mše svatá na památku večeře Páně

20:30 Společná adorace v Getsemanské zahradě, po ní adorace

soukromá do 23:00 hodin.

VELKÝ PÁTEK

Pátek 19.4.2019

09:00 Křížová cesta pro mládež (v přírodě)

10:00 Křížová cesta (v kostele)

14:50 Úvod do liturgie

15:00 Památka umučení Páně

18:00 Začátek noční adorace u Božího hrobu

BÍLÁ SOBOTA

Sobota 20.4.2019

08:00 Modlitba se čtením, ranní chvály

15:00 Ukončení adorace u Božího hrobu

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Neděle 21.4.2019

04:00 Velikonoční vigilie

08:00, 10:00, 11:30 a 20:30 Mše svatá

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Pondělí 22.4.2019

08:00 Mše svatá

Poznej kyberprostor!

11. 4. 2019 v 17:49

Březnový Nealkopátek – Poznej kyberprostor!

(Pokračování textu…)